Regiseur

Wim Zuidema

Dirigent

Regisseur Wim Dijkema (1948)

Ik ben in september 2008 als regisseur bij OBK begonnen. Nadat ik in 2005 de regieopleiding had afgesloten, had ik me voorgenomen om toch maar niet te gaan regisseren. Hoewel ik de opleiding mooi en heel leerzaam had gevonden, speelde ik toch liever zelf toneel.

De praktijk bleek echter weerbarstiger. Zoals me al eerder duidelijk werd, is er een groot tekort aan opgeleide regisseurs. En dus word je regelmatig gevraagd of je niet ergens wilt komen regisseren. Na eerder een paar jaren te hebben geregisseerd bij een andere vereniging, vroeg OBK mij in het voorjaar van 2008 om bij hen te komen als regisseur. Ik ben toen ingegaan op de uitnodiging om eens te komen praten en met alle spelers kennis te maken. Die kennismaking viel wederzijds in de smaak en er werd afgesproken dat ik het gewoon een jaar zou proberen. Daarna zouden we wel zien of we met elkaar verder wilden.

De reden voor mij om met OBK in zee te gaan was, dat de club op mij een betrouwbare en hechte indruk maakte. Doorslaggevend voor mijn besluit was echter dat het bestuur overwoog om de afdeling toneel op te heffen als ze geen regisseur konden vinden. En als enthousiast speler ging me dat aan het hart.

Zoals ik al schreef, speel ik eigenlijk veel liever dan dat ik regisseer. Dat is nog steeds zo. Ik heb sinds 1976 in heel veel producties mijn bijdrage geleverd als speler en een paar keer ook als schrijver. Toch ben ik door de samenwerking met OBK enthousiaster geworden om door te gaan met regisseren. Want niet alleen merk ik dat ik de spelers op een betere manier hun rol kan laten invullen, en wel zodanig dat de groep ook een beter geheel wordt, tevens leer ik zelf met ieder stuk weer nieuwe dingen.

Inmiddels ben ik dus in september 2018 al weer tien jaar samen en gaan we binnenkort op zoek naar een nieuw stuk, zodat we ook vanaf 2019 het publiek weer kunnen verrassen!